ปัจจุบันระบบสต็อกสินค้าเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ ซึ่งธุรกิจเล็กบางรายอาจจะคิดว่าระบบสต็อกสินค้าไม่มีความจำเป็น แต่ในระยะยาวการทำงานหากเรามีลูกค้าและยอดการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสต็อกได้ถ้าไม่มีระบบสต็อกเข้ามาช่วยจัดการ

หากเรามีระบบสต็อกสินค้าที่ดี เราจะรู้จำนวนสินค้าคงเหลือในสต็อก รวมถึงสถิติการขาย กำไร ขาดทุน

วันนี้เราจึงมาแนะนำประเภทของโปรแกรมระบบจัดการสินค้าในสต็อก โดยสามารแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

ประเภทที่ 1

ระบบจัดการสินค้าในสต็อกแบบสำเร็จรูป คือ ระบบคลังสินค้าที่ได้ถูกออกแบบตัวระบบไว้อยู่แล้ว โดยเป็นรูปแบบการทำงานแบบตายตัว เปลี่ยนข้อมูล หรือระบบการทำงานได้น้อย มีข้อจำกัดตามข้อกำหนดตามเวอร์ชันที่ผู้จัดทำกำหนดไว้แล้ว เช่น Version Standard ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ หรือ Version Advance สามารถรองรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้

ข้อดีของระบบจัดการคลังสินค้าแบบสำเร็จรูป คือ
– ราคาถูก เนื่องจากพัฒนาแค่ครั้งเดียว สามารถนำไปใช้งานหลายๆทีได้
– มีฟังก์ชันการทำงานให้เลือกใช้หลากหลาย
– พร้อมติดตั้ง และใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาใหม่
ข้อเสียของระบบการจัดคลังสินค้าแบบสำเร็จรูป คือ
– ระบบไม่ตรงตามขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องปรับตัวเข้าหาระบบ
– ระบบมีความยึดหยุ่นน้อย การจะพัฒนาระบบเพิ่มเติมทำได้ยาก
– เชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ยาก หรือจำกัดตามโปรแกรมกำหนดไว้
– เกิดการต่อต้าน   ระบบ หรือผู้ใช้งานไม่อยากใช้งานระบบ เนื่องจากต้องเรียนรู้ระบบใหม่
– หากโปรแกรมไม่ได้ถูกพัฒนาจากผู้ขายอย่างต่อเนื่อง การใช้งานเพื่อรองรับอนาคตเป็นไปได้ยาก

ประเภทที่ 2

ระบบจัดการสินค้าในสต็อกแบบเขียนตามความต้องการ คือ ระบบจัดการคลังสินค้าที่เขียนขึ้นมาจากการทำงานจริงของผู้ใช้งาน โดยการเข้าไปศึกษาการทำงานตามขั้นตอนต่างๆ ตามจริง แล้วนำข้อมูลมาเขียนเป็นรูปแบบของ Work Flow เพื่อสร้างแบบจำลองระบบจัดการคลังสินค้า โดยระบบจัดการคลังสินค้าแบบเขียนตามความต้องการ จะได้ระบบตามที่ผู้ใช้งานต้องการจริงๆ ทำให้ผู้ใช้งานง่ายในการทำงาน สามารถเรียนรู้ระบบได้อย่างรวดเร็ว และเกิดแรงต่อต้านกับระบบน้อย

ข้อดีของระบบจัดการคลังสินค้าแบบเขียนตามความต้องการ
– ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบตามความต้องการจริง
– เรียนรู้การทำงานของระบบได้เร็วรวด เนื่องจากพัฒนามาจากการทำงานของผู้ใช้งานเดิม
– ลดแรงต้านทานระหว่างระบบ กับผู้ใช้งาน เนื่องจากระบบพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน
– สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ อย่างไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นระบบอื่นไม่ยอมให้เชื่อมต่อ
– รองรับการทำงานของระบบในอนาคต เนื่องจากระบบสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้
– สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่ความต้องการของลูกค้า
– ราคาระบบคิดตามขั้นตอน หรือกระบวนการที่เกิดขึ้นจริง คิดเฉพาะในส่วนที่ผู้ใช้งานต้องการเท่านั้น
ข้อเสียของระบบจัดการคลังสินค้าแบบเขียนตามความต้องการ
– เสียเวลาในการพัฒนาระบบ
– ราคาระบบสูงกว่าระบบจัดการคลังสินค้าแบบสำเร็จรูป

 

ทั้งนี้หากคุณสนใจระบบบริการจัดการสต็อกสินค้า สามารถติดต่อสอบถามทางเราได้ เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล และให้คำปรึกษาแก่คุณ

คลิ๊กเลย  http://yourstock.touchtechdesign.com/contact/