เกี่ยวกับ YOURSTOCK

YOURSTOCK เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจหลักภายใต้ TOUCHTECHDESIGN LIMITED PARTNERSHIPS ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ให้บริการด้านงาน Application ครบวงจรไม่ว่าจะเป็น Web Application หรือ Mobile Application และอีกทั้ง การออกแบบเว็บไซต์ การออแบบกราฟฟิค การออกแบบโฆษณาสำหรับ Social Meadia โดยใช้ Concept ที่เรียกว่า “One Stop Service คือการ บริการแบบครบวงจรในด้าน IT”

บริการของเรา

ลูกค้าของเรา

หากมีงานโครงการ IT. ด้านอื่นๆ โปรดติดต่อเรา

ติดต่อเรา