knowledge

knowledge

ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารสต็อก

การบริหารสต็อกเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ควรทำ เพราะถ้าหากเราไม่ตรวจสอบสต็อกสินค้า หรือ วัตุดิบอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เกิดการควบคุมสินค้าหรือวัตถุดิบยากขึ้น เช่น ควบคุมการเบิกไม่ได้ ไม่รู้จำนวนการเบิก หรือ [...]

ประเภทของโปรแกรมระบบจัดการสินค้าในสต็อก

ปัจจุบันระบบสต็อกสินค้าเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ ซึ่งธุรกิจเล็กบางรายอาจจะคิดว่าระบบสต็อกสินค้าไม่มีความจำเป็น แต่ในระยะยาวการทำงานหากเรามีลูกค้าและยอดการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสต็อกได้ถ้าไม่มีระบบสต็อกเข้ามาช่วยจัดการ หากเรามีระบบสต็อกสินค้าที่ดี เราจะรู้จำนวนสินค้าคงเหลือในสต็อก รวมถึงสถิติการขาย กำไร ขาดทุน [...]

ความสำคัญการจัดการสต็อกสำหรับธุรกิจร้านอาหาร

การจัดการสต็อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับธุรกิจร้านอาหาร หากมีร้านอาหารใดพูดกับลูกค้า ไม่สามารถสั่งเมนูรายการนี้ได้ เนื่องจากของหมด คงทำให้ลูกค้าเสียความรู้สึกกับเมนูที่อยากจะสั่งไม่น้อย และหากเก็บสต็อกไว้มากไป วัตถุดิบชนิดนั้นหมดอายุและไม่สดใหม่ ทำให้เกิดปัญหาต้นทุนจมไปกับสต็อกสินค้าที่มากเกิน หรืออาจเกิดปัญหาการขโมยของในร้านอาหาร [...]

ความสำคัญการจัดการสต๊อกสำหรับธุรกิจจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

ธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญ ซึ่งมีแนวโน้มที่เติบโตเพิ่มขึ้น จึงทำให้การบริหารจัดการควบคุมยาก เพราะลักษณะสินค้าที่จำหน่ายมีมากมายหลากหลายประเภท หมวด ยี่ห้อ สินค้ามีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ปัญหาที่พบคือสินค้าหมด [...]

การจัดการสต๊อกสำหรับธุรกิจจำหน่ายสารเคมีเพื่อการทดลอง งานวิจัย อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

ธุรกิจจำหน่ายสารเคมีเพื่อการทดลอง งานวิจัย อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นตามสภาวะตลาดและการแข่งขันโลก ลักษณะสินค้าที่จำหน่ายสำหรับธุรกิจนี้มีมากมายหลากหลายประเภท หมวด ยี่ห้อ ตั้งแต่สารเคมีหลากหลายชนิดที่ใช้สำหรับห้องทดลอง ไปจนถึงเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีสำหรับห้องทดลอง [...]